ความเครียดในผู้สูงอายุ

ความเครียดในผู้สูงอายุ

ความเครียดในผู้สูงอายุท่านสามารถป้องกันหรือลด-คลายความเครียดลงได้โดย

  • พยายามจดบันทึกเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเครียดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วดูว่าอะไรจะทำให้เกิดความเครียดกับท่านอีก สิ่งเหล่านั้นพอจะหลบหลีกได้ไหม?
  • ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
  • ฝึกโยคะ หรือนั่งสมาธิ ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบและสบาย
  • เมื่อรู้สึกเครียด ปรึกษาเพื่อน คนในครอบครัว พระ ฯลฯ
  • พยายามลดความต้องการที่ไม่จำเป็นลง

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

 

buy-levitra-usa.com

Leave a comment