ปลอดภัย มั่นใจได้ Get in Touch โกลเด้นไลฟ์ จัดให้พนักงานเข้าทำการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกคน
กายภาพเบื้องต้น Get in Touch ดูแลวางแผนการกายภาพรายบุคคล
โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์
กิจกรรมบำบัด Get in Touch เสริมทักษะ พัฒนาสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การวัดสัญญาณชีพ วัดและประเมินทุกวัน เช้า-เย็น
ประเมินสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
Get in Touch

Long Term Waiver

ให้การดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง

Skilled Services

การดูแลอย่างมืออาชีพ ได้มาตราฐาน

Mental Health

การดูแลเอาใจใส่ดุจญาติมิตรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Stroke Recovery

วางแผนการฟื้นฟูกายภาพเคสอัมพฤกษ์ อัมพาต วางแผนการดูแลรายบุคคล

Our Mission

โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม มีพันธกิจที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ เพื่อสร้างความใว้วางใจต่อญาติ และคุณยาคุณยายผู้เข้ารับบริการ

ให้การดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล

อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ดูแลสุขลักษณะ แต่งตัว พาเดินออกกำลังกาย

การเตรียมอาหาร

อาหารที่ครบ 5 หมู่ รสชาติดี เหมาะกับผู้สูงอายุ

วางแผนการพยาบาลรายบุคคล

วัดสัญญาณชีพเช้า-เย็น จัดยา ดูแลตาม ที่แพทย์แนะนำ กายภาพบำบัดตามแผน ที่นักกายภาพกำหนด

บริการรถพยาบาลและการเดินทาง

นัดหมาย ช่วยเหลือ เพื่อพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมสนทนาการ เสริมทักษะ

พูดคุย ให้กำลังใจ กิจกรรมบำบัด กิจกรรมสันทนาการ เช่น บอร์ดเกมส์ ต่อเลโก โดมิโน และอื่นๆ

ดูแลความสะอาด เสื้อผ้า ห้องพัก

ทำความสะอาดห้อง บริการชักผ้า เปลี่ยนชุด และอื่นๆ

Why Choose Us

ไว้ใจให้เราดูแลคนที่คุณรัก

การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเข้าสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงดูแลผู้สูงอายุด้วยความรัก เอาใจใส่เหมือนญาติมิตร

ความพร้อมให้บริการ 24 ชม. ตลอด 7 วัน

ทีมงานของเราปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการให้การดูแลอย่างมีเมตตาและเอาใจใส่ตลอด 24 ชม

มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทุกวัน

ผู้ดูแลที่มีทักษะสูงและผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ ในการดูแลผู้สูงอายุและมีกิจกรรมประจำวันที่หลากหลาย

รูปแบบการดูแล

พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพจะทำการประเมินสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อพิจารณาว่าต้องการบริการใดบ้างและระบุถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

รับประกันถึงความปลอดภัย

ผู้ดูแลมืออาชีพสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างอิสระในศูนย์ได้นานที่สุด

ผู้ดูแลที่ผ่านการรับรอง

ทีมงานศูนย์โกลเด้นไลฟ์เนอสซิ่งโฮมดูแลและทุ่มเทเพื่อให้บริการด้านดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแก่คนที่คุณรัก

ผู้ดูแล

วรัชยา คำหล่อ

พยาบาลวิชาชีพ

มาริตา ยาพระจันทร์

นักกายภาพบำบัด

ปรัศนียา วงศ์ศรีชา

เจ้าหน้าที่ดูแล

ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ 2 สาขา

สาขาแจ้งวัฒนะ

25/303 ซ.12 ก หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 24
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร: 0-2584-3705, 0-2583-7709

สาขาปิ่นเกล้า

223/119 หมู่บ้านสวนบัวซ.อัศวพิเชษฐ์ 9
ถ.สวนบัว 43 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม 10170 โทร: (02) 884-4535 หรือ (081) 431-4612

โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม

Golden Nursing Home by Goldenlifehome.com

เนอร์สซิ่งโฮม ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ