โรคหลงลืมอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ (2)

โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม logo

รับดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย,ผู้ป่วยระยะ พักฟื้น,บ้านพักผู้สูงอายุ,ให้อาหารทางสายยาง,กายภาพบำบัด,แผลกดทับ,สวน ปัสสาวะ,สมองเสื่อม,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคกระดูกและข้อ,หลงลืม,อัมพาต ครึ่งซีก,อ่อนแรงครึ่งซีก,อัมพฤกษ์,อัมพาต,เจาะคอ,อัลไซเมอร์

Goldenlife Nursing Home ติดต่อ : ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

02 – 584-3705 , 02-583-7709

ดูแลผู้สูงอายุ-โกลเด้นไลฟ์-ลอยกระทง2013_055

 โรคหลงลืมอัลไซเม

อร์ในผู้สูงอายุ (2)

            ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลงลืมอัลไซเมอร์มักมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ ดังนั้นผู้ดูแลต้องคาดการณ์ล่วงหน้า และหาทาป้องกันแต่เนิ่นๆ ดังนี้

           อุบัติเหตุมักเกิดเมื่อมีความวุ่นวายหรือตื่นเต้น เช่น การทะเลาะกัน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้าผู้สูงอายุ และอย่าทิ้งผู้สูงอายุไว้คนเดียว

           ป้อกันการหกล้ม โดย

o   หน้าต่างห้องชั้นบนต้องป้องกันการปีนป่ายได้

o   หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนที่ตั้งสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ เพราะผู้สูงอายุจะสับสน หลลืมได้ง่าย

           อุบัติเหตุจากสิ่งของอันตราย

o   มีด เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำยา สารเคมี ควรเก็บให้พ้นสายตา ล๊อกกุญแจ

o   ล๊อกเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายละอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

o   เมื่อนำผู้สูงอายุขึ้นรถ ให้แน่ใจว่าท่านจะไม่สามารถเปิดประตูรถเองได้

o   อย่าทิ้งกุญแจเสียบคาไว้ในรถ หรือทิ้งกุญแจไว้ในห้อง เพราะบางครั้งผู้สูงอายุอาจเผลอเรอล๊อกกุญแจห้องจากด้านใน

           ป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

o   ติดสติกเกอร์สีแดงใหญ่ๆไว้ที่ภาชนะรับความร้อนทุกประเภท

o   ลดความร้อนขอเครื่องต้มน้ำร้อนลง

o   ควรล๊อกกุญแจสำหรับสวิทช์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน เช่น เตาแก๊ส เครื่องใช้ฟ้า

o   ถ้าผู้สูงอายุสูบบุหรี่ อย่าปล่อยให้สูบโดยลำพังเมื่อไม่มีผู้ดูแล

การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ

          ในขณะนี้ยังไม่มีการรักษาใดๆที่จะช่วยฟื้นความจำจากอาการหลงลืมความจำเสื่อมลงได้ เราอาจช่วยเหลือด้านจิตใจต่อผู้สูงอายุได้ดังนี้

           ต้องพยายามทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ และให้มีการสนทนาปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ

           ช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเองโดยเตือนความทรงจำของผู้สูงอายุตลอดเวลาในเรื่องเกี่ยวกับ เวลา วัน เดือน ปี สถานที่ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เรื่องทั่วๆไป

           จัดหาสิ่งขอต่างๆเพื่อช่วยจำ

o   ปฎิทินใหญ่ๆ ดูง่าย

o   ตารางกำหนดกิจกรรมประจำวัน

o   เขียนคำแนะนำการใช้สิ่งของเครื่องมือต่างๆไว้ โดยติดไว้ที่สิ่งของนั้นๆเลย