• รู้จักกับเรา

  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

  สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย

  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ

  Goldenlife Nursing Home

  ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ

  ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

  โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย

  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแล และแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์บริการ เนอร์สซิ่งโฮม ที่เรากล้ารับประกันความพึงพอใจจาก ผู้ใช้บริการ เนอร์สซิ่งโฮมของเรา

  โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง

  contact

  ใบประกาศresize

  ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พักฟื้น บ้านพักผู้สูงอายุ

  ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พักฟื้น บ้านพักผู้สูงอายุ

  ภาพบรรยากาศปีใหม่-59

   

  สัมภาษณ์58

  รับรางวัล58

  บริหารงานโดย

  วันนี้ทางศูนย์ได้รับกลอนขอบคุณ ที่ได้รับจากน้องชัญญา หลานของคุณตาพิภพที่มาพักฟื้นที่ศูนย์โกลเด้นไลฟ์สาขาปิ่นเกล้า กลอนไพเราะมากและเป็นกำลังใจให้กับเหล่าพนักงานได้ทำงานด้วยความรัก ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ด้วยปณิธานที่เราต้องการดูแลคุณตาคุณยายทุกท่าน ดุจญาติสนิทของเราค่ะ ^^

  รางวัลศูนย์คุณภาพรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม ได้รับรางวัล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพยอดเยี่ยมจาก

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย  สถานพักฟื้นผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง รับดูแลผู้สูงอายุ

  กิจกรรมบำบัดประจำวัน

  ในระหว่างการเข้าพักที่ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งโฮม นั้น ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ จะจัดให้กิจกรรม เพื่อฟื้นฟู และพัฒนา ผู้ที่เข้าพัก ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ทำให้ท่านรู้สึกเหงาหรือถูกทอดทิ้ง โดยกิจกรรมในแต่ละวันสามารถแบ่งได้เป็นดังต่อไปนี้

  กายภาพบำบัดเบื้องต้น

  จะแบ่งได้เป็นทั้ง กิจกรรมกายภาพบำบัดแบบเดี่ยว โดย เจ้าหน้าที่จะทำการ กายภาพ โดยเน้น การเคลื่อนไหวของข้อต่อ และจะ ท่าทำซ้ำๆท่าละ 10-20 ครั้ง วันละ 2 รอบ และ กิจกรรมกายภาพบำบัดแบบรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ละลายพฤติกรรม ……….คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  กิจกรรมบำบัด

  เป็นกิจกรรมเพื่อ สร้างความสุขด้านจิตใจ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เสริมสร้างความสามารถในด้านความจำทั้งระยะสั้น ( short memory ) และความจำในระยะยาว ( long memory ) โดยกิจกรรมที่ทำนั้น มีทั้งการวาดภาพ เพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การเล่นต่อเลโก้ การเล่นหมากรุก หมากฮอส เพื่อพัฒนาด้านความจำ การทำงานของมือและแขน ……….คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  ดนตรีบำบัด

  จุดประสงค์ของการนำดนตรีมาใช้ ก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวด ไปสู่ความสุขสบายเพลิดเพลิน เนื่องจากดนตรีที่เลือกสรรแล้ว โดยเฉพาะจังหวะ ความเร็ว-ช้า ระดับของเสียงและความดังจะมีอิทธิพล ทำให้เกิดการผ่อนคลาย ทางร่างกาย จิตใจ อันมีผลทำให้ความวิตกกังวล ความกลัวลดลงและยังสามารถปิดกั้นวงจรของการรับรู้ความเจ็บปวด ทำให้ความเจ็บปวดลดลงได้ ……….คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ