การเตรียมตัวรับมือกับวัยผู้สูงอายุ

โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม logo
โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม logo

รับดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย,ผู้ป่วยระยะ พักฟื้น,บ้านพักผู้สูงอายุ,ให้อาหารทางสายยาง,กายภาพบำบัด,แผลกดทับ,สวน ปัสสาวะ,สมองเสื่อม,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคกระดูกและข้อ,หลงลืม,อัมพาต ครึ่งซีก,อ่อนแรงครึ่งซีก,อัมพฤกษ์,อัมพาต,เจาะคอ,อัลไซเมอร์

Goldenlife Nursing Home ติดต่อ : ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

02 – 584-3705 , 02-583-7709

ผู้สูงอายุ ใส่บาตร
ผู้สูงอายุ ใส่บาตร

การเตรียมตัวรับมือกับวัยผู้สูงอายุ

                ในปัจจุบันคนเรามีอายุยืนขึ้นกว่าก่อนมาก ซึ่งเป็นผลจากระบบการแพทย์ที่ดีขึ้น โดยจากสถิติในปี 2490 อายุเฉลี่ยผู้สูงอายุชายอยู่ที่ 48.50 ปี หญิง 51.38 ปี เมื่อถึงปี 2546 พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุชายอยู่ที่ 68 ปี หญิง 75 ปี ประกอบกับในปัจจุบันครอบครัวมีแนวโน้มจะมีบุตรลดลง ทำให้สัดส่วนของวัยผู้สูงอายุต่อประชากรจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ

การทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข หมายถึงต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจ

อายุเท่าไหร่ถึงเข้าวัยผู้สูงอายุ

            จาก ข้อมูลองค์กรสหประชาชาติได้ระบุว่า ให้ยึดเอาอายุ หากเกิน 60 ปี ให้เรียกว่าวัยผู้สูงอายุ ( Eldery หรือ aged หรือ older persons )

อะไรเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว

 1. กรรมพันธุ์ คือครอบครัวที่อายุยืนมักจะมีแนวโน้มอายุยืนมากกว่า
 2. พฤติกรรมในการใช้ชีวิต
  1. ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทำให้อายุสั้น
  2. การประพฤติตนเป็นกุศลกรรมมักส่งผลให้อายุยืน
  3. พฤติกรรมในการทานอาหาร
  4. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายจะทำให้การไหลเวียนของโลหิต และรับบการชับถ่ายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สิ่งแวดล้อม ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมดี มักมีอายุที่ยืนยาวกว่า
  6. เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไป
   1. ผู้สูงอายุสุขภาพดีจะมีอายุยืน สุขภาพไม่ดีจะอายุสั้น
   2. ผู้มีความรู้จะมีอายุยืนกว่า
   3. ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี มักมีอายุยืน
   4. ผู้สูงอายุที่มีสังคมดี มักมีอายุยืน
   5. ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดี มักมีอายุยืน