กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุกับโกลเด้นไลฟ์

โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม logo

รับดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย,ผู้ป่วยระยะ พักฟื้น,บ้านพักผู้สูงอายุ,ให้อาหารทางสายยาง,กายภาพบำบัด,แผลกดทับ,สวน ปัสสาวะ,สมองเสื่อม,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคกระดูกและข้อ,หลงลืม,อัมพาต ครึ่งซีก,อ่อนแรงครึ่งซีก,อัมพฤกษ์,อัมพาต,เจาะคอ,อัลไซเมอร์

Goldenlife Nursing Home ติดต่อ : ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

02 – 584-3705 , 02-583-7709

วิดิโอภาพการกิจกรรมบำบัดโดยนักจิตวิทย

า เพื่อการผ่อนคลายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้่วย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สถานพักฟื้น โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม

< คลิกที่ภาพเพื่อรับชมวิดิโอ>

กิจกรรมบำบัด