สาขา ปิ่นเกล้า(02) 884-4535,(081) 431-4612

สาขาแจ้งวัฒนะ (02) 584-3705,(02) 583-7709

สายด่วน 24 ชั่วโมง 086-364-8372

(แจ้งวัฒนะ) 25/303 ซอย12ก หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3

แจ้งวัฒนะ 24 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

(ปิ่นเกล้า) 223/119 หมู่บ้านสวนบัว ซ.อัศวพิเชษฐ์ 9

ถ.สวนบัว 43 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยม วิธีการทำงาน ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รรูปแบบการทำกายภาพ ฟื้นฟู และทำกิจกรรมร่วมกับคุณตาคุณยาย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

ดังความมุ่งหวังของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม ที่เรามุ่งมั่น พัฒนาองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณตาคุณยาย
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้นำในเรื่อง การบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม ดูแลเอาใจใส่ดุจญาติมิตร ”