เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างไร

เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างไร
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้เป็นปลาวาฬอาจพบได้บ่อย โดยเฉพาะผู้เป็นป่าวหวานชนิดที่หนึ่ง ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มักจะเกิดจากปัจจัยร่วมกัน
• รับประทานอาหารน้อยกว่าปกติจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น มีคลื่นไส้อาเจียนหรือไม่ได้รับประทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
• ขนาด/ชนิดของยาไม่เหมาะสม เช่น กินยา หรือฉีดอินซูลินมากเกินไปหรือผู้เป็นเปาหวานได้ยาเท่าเดิม แต่มีการทำรายหรือขับถ่ายยาจากร่างกายน้อยลง เช่น เกิดภาวะไตหรือตับเสื่อมหน้าที่ หรือได้รับสารหรือยาที่มีฤทธิ์เพิ่มของยาเบาหวานโดย เฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราขณะท้องว่าง
• ออกกำลังกายหรือทำงานหนักกว่าปกติ
• ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในเวลากลางคืน ในผู้เป็นประวัติชนิดที่หนึ่งประมาณร้อยละ 50 จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในเวลากลางคืนขณะหลับหรือตอนเช้ามืด ช่วงเวลาที่เกิดมาจะเป็นช่วงเวลาตีสองถึงตีสี่ และตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า เนื่องจากในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ร่างกายไม่ได้รับน้ำตาลจากภายนอกค่อนข้างนานกว่าช่วงเวลาอื่น
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดในผู้เป็นเบาหวานซึ่งฉีดอินซูลินมากกว่าผู้ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาล และไม่เกิดในผู้ที่รักสาด้วยการควบคุมอาหารอย่างเดียว

antibiotika-online.com