ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ประจำปี2559

ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พักฟื้น บ้านพักผู้สูงอายุ