ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคืออะไร

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคืออะไร
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หมายถึง ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มก./ดล. ส่วนใหญ่ของผู้เป็นปลาวาฬมักมีอาการที่รู้ได้ และมักแก้ไขตัวเองด้วยการดื่มน้ำหวานหรือรับประทานอาหาร พบได้บ่อยกว่าโรคแทรกซ้อนเฉียบพลันประเภทอื่น ในผู้เป็นเบาหวานบางรายเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มก./ดล. อาจมีอาการได้เช่นกัน และมักเป็นผู้ที่เป็นเปาหวานที่ควบคุมเบาหวานไม่ดีมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง สำหรับผู้เป็นเปาหวานไม่ควรให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มก./ดล.
ทราบได้อย่างไรว่าเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
เมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำผู้เป็นประวัติมักมีอาการดังต่อไปนี้
-รู้สึกไม่สบายเฉียบพลัน
-หิวมาก มือสั่น
-เลือดออกมาก ตัวเย็น
-ใจสั่น หัวใจเต้นและเร็ว
-ปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ หน้ามืด
-ตาลาย ตาพร่ามัว หรือเห็นภาพซ้อน
-ความรู้สึกนึกคิดผิดปกติไป สับสน เลอะเลือน
-พฤติกรรมเปลี่ยน หงุดหงิด และฉุนเฉียวอย่างเฉียบพลัน
-หน้าซีด และพูดไม่ชัด
-กรณีรุนแรงมากจะมีชัก หมดสติ
-ถ้าเกิดเวลากลางคืน บางรายอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมา แต่จะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เหงื่อออกมากขณะหลับ ฝันร้าย เมื่อตื่นขึ้นมาอาจสังเกตว่าเสื้อผ้าที่ใส่นอนเปียกเหงื่อ ถ้าตรวจน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า อาจพบว่าต่ำกว่าปกติหรือสูงกว่าปกติได้ ถ้าสงสัยอาจต้องมีการตรวจเช็คเลือดเวลากลางคืน เช่น 03.00 น.

kamagra oral jelly usa