ป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างไร

ป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างไร
• ควบคุมอาหารตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ตรงเวลา และจำกัดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป
• ฉีดอินซูลินหรือรับประทานยาตามแพทย์สั่ง ทั้งปริมาณให้ตรงตามเวลาที่ควรได้รับ
• การออกกำลังกายซึ่งมีริยะเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ออกกำลังกายมากกว่าปกติ ควรรับประทานอาหารว่าง เช่น นมหนึ่งแก้ว หรือขนมปังสองถึงสามแผ่น หรือผลไม้หนึ่งส่วน ก่อนออกกำลังกายประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นไปได้ควรมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเบาหวานชนิดที่หนึ่งซึ่งต้องฉีดอินซูลิน
• ตรวจเช็คน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ
• ปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ต้องรับประทานยาสำหรับรักษาโรคอื่นๆ ร่วมด้วยเพราะยาเหล่านั้นอาจมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด
• แจ้งญาติหรือบุคคลใกล้ชิดให้ทราบว่าท่านเป็นโรคเบาหวาน และบ่ายวิธีช่วยเหลือเมื่อมีอาการผิดปกติ
• ควรมีผลไม้ ลูกอม น้ำตาลก้อน หรือขนมปัง ติดตัวไว้หรือเก็บในยานพาหนะเผื่อยามฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เป็นเป้าหมายซึ่งได้รับการรักสาด้วยอินซูลินและผู้สูงอายุ
• พกบัตรประจำตัวผู้เป็นเบาหวานตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ในกรณีฉุกเฉินผู้พบเห็นจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

antibiotici-acquista.com