บำบัดภาวะน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร

บำบัดภาวะน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร
• เมื่อมีอาการเตือนของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ถ้าอาการไม่มากจะรู้สึกตัวดี และเกิดขึ้นใกล้เวลารับประทานควรรีบรับประทานอาหารทันที อาจจะให้ค่อยดีขึ้นจนเป็นปกติ หากอาหารยังไม่พร้อมให้รับประทานอาหารว่าง เช่น ขนมปัง นม ผลไม รสหวาน เช่น ส้มหนึ่งผล กล้วยน้ำว้าหนึ่งผล (ขนาดเทียบเคียงได้เท่ากับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วน)
• กรณีที่อาการค่อนข้างมาก แต่ผู้เป็นรู้ตัวดี ควรรับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งดูดซึมรวดเร็ว ได้แก่
-น้ำหวาน 100 – 200 มิลลิลิตร (ประมาณ ½-1 แก้ว)
-น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 100 มิลลิลิตร
-ลูกอมสองเม็ด หรือน้ำตาลสองก้อน
อาการมักดีขึ้นภายใน 5-10 นาที และควรให้อาหารคาร์โบไฮเดรตอื่น เช่น ขนมปัง หรือผลไม้ ห้ามใช้น้ำตาลเทียม (เนื่องจากแคลอรี่น้อย) ในกรณีที่ยังไม่ดีขึ้นให้ดื่มหรือรับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งดูดซึมเร็วดังกล่าวข้างต้นซ้ำอีก
• ผู้ที่อาการมากไม่รู้สึกตัว ไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งหนึ่งช้อน ข้างกระพุงแก้ม แล้วส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว ระวังการสำลัก ห้าม ให้อาหารแข็งหรือกรอบน้ำหวานมากๆเด็ดขาด

buykamagrausa.com