กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด คือการนำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายรวมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัดเกี่ยว กับความสามารถของบุคคล ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลตนเอง การศึกษา การทำงาน การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการเข้าสังคม

กิจกรรมบำบัดที่ทางศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม มีดังต่อไปนี้

การเล่นหมากรุก หมากฮอส

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ กฎกติกาต่างๆ การเข้าสังคม

การต่อเลโก้

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจในตนเอง

กิจกรรมการวาดภาพ เขียนหนังสือ

ฝึกทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์