กายภาพบำบัดเบื้องต้น

การกายภาพบำบัดเบื้องต้นของทางศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

กายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบเดี่ยว

จะเป้นการ นวด เฟ้น บริหารการเคลื่อนที่ของข้อต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะ และ ความสามารถของคุณตาคุณยาย

กิจกรรมกายภาพบำบัดแบบรวมกลุ่ม

เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ละลายพฤติกรรม

generic levitra