18,000 บาท
 • ห้องรวม 3-5 เตียง เริ่มต้น 18,000 บาท  / ห้องคู่ เริ่มต้น 20,000 บาท / ห้องเดี่ยว เริ่มต้น 23,000 บาท

 • ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ ทีวี พัดลม

 • ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น

 • ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน

 • บริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

 • อาหาร3 มื้อ และอาหารว่าง สำหรับเคสปกติ

ในกรณี  ที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ  จะให้อาหารเหลว  ที่ให้ทางสายยาง 4 มื้อ/วัน ( ค่าบริการฟีดอาหารเพิ่มเดือนละ 2,000 บาท )
 • ค่ากายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

 • บริการดูแลรักษาและการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

1,000 บาท
 • 1,000 บาท ต่อวัน ในกรณีเคสทั่วไป

 • 1,200 บาท ในกรณีเคสที่ต้องมีการฟีดอาหาร

 • ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 วัน ( 24 ชั่วโมง ) สำหรับห้องรวม 3 – 5 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

 • ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ, สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน ที่นอนลม ฯลฯ

 • ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น

 • ค่าพยาบาลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล

 • ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารถบริการรับ-ส่ง กรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด

เอกสารและของใช้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 • ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน) / ยาประจำ / บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

 • ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู่ ผ้าอ้อม/แพมเพิร์ส/แผ่นรองซับ เวชภัณฑ์ต่างๆ

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ

เอกสารและของใช้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของญาติผู้รับผิดชอบหลัก

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแล และ การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน