โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ระยะพักฟื้น ดูแลหลังการผ่าตัด ฟื้นฟู ทำกายภาพบำบัด  ทั้งแบบรายวันและรายเดือน อาทิเช่น

 

  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด ป้อนข้าว พาเดิน ทำกิจวัตรประจำวัน
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคพาร์กินสัน
  • ผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  / ได้น้อย ต้องมีการฟีดอาหาร พลิกตัว
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีแผลเรื้อรัง แผลกดทับ ต้องได้รับการทำแผลจากพยาบาลวิชาชีพ
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องรับการฟื้นตัว การกายภาพบำบัด
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ระยะท้าย palliative care ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจิตใจ
  • ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่ให้อาหารทางสายยาง และ/หรือ เจาะคอ