กิจกรรมประจำวัน

การกายภาพบำบัดเบื้องต้นของทางศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

กายภาพบำบัดเบื้องต้น

เป็นการทำกายภาพโดยการวางแผนการกายภาพเป็นรายบุคคลโดยนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสภาวะของผู้เข้ารับบริการ อาทิเช่น

  • เน้นการกายภาพฟื้นฟู
  • ฝึกลุก – นั่ง ฝึกเดิน
  • ฝึกการกลืน การดื่มน้ำ การทาน
  • ฝึก เสริมสร้าง กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ จับ สิ่งของต่างๆ การเขียนหนังสือ
  • การทำกายภาพประจำวันเพื่อป้องกันข้อติด
  • การกายภาพตามแผนที่แพทย์กำหนด

โดยนักกายภาพจะเป็นผู้ประเมินและปรับปรุงแผนตามสัปดาห์

กิจกรรมบำบัด

คือการนำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายรวมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัด ตามความสามารถของบุคคล ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลตนเอง การศึกษา การทำงาน การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการเข้าสังคม

กิจกรรมบำบัดที่ทางศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม มีดังต่อไปนี้

การเล่นหมากรุก หมากฮอส บริดจ์

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ กฎกติกาต่างๆ การเข้าสังคม

การต่อเลโก้ จิ๊กซอว์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจในตนเอง

กิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี เขียนหนังสือ ทำงานประดิษฐ์ 

ฝึกทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์