กิจกรรมตามเทศกาล

ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ…

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ประจำปี2559

ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พักฟื้น บ้านพักผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันสงกรานต์-2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2556

กิจกรรมลอยกระทงปี2556

  รับดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย,ผู้ป่วยระยะ พักฟื้น,บ้า…

การฉีดวัคซีนประจำปี

การฉีดวัคซีนประจำปี

บริษัท โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญขอ…

กิจกรรมดนตรี “Gift to Give” 19 กรกฎาคม 2557

ประมวลภาพงาน GoldenLife Music Fest ที่ทางสถาบันดนตรี Fine Mu…

วีดีโองานวันปีใหม่ 2553

::Part 1 :: ::Part 2:: ::Part 3:: ::Part 4::   งานปีใหม…