• บริการของเรา

  โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแล ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ

  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ในปัจจุบัน ดังนี้
   ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วย สมองเสื่อม ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริการให้อาหารทางสายยาง บริการดูดเสมหะ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

   บริการจัดส่ง

  พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้ป่วย / ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และแม่บ้าน เพื่อประจำที่บ้านหรือโรงพยาบาล มีบริการทั้ง แบบประจำและไป-กลับ

  บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุบริการ
  ดูแลผู้สูงอายุ