ปลอดภัย มั่นใจได้ Get in Touch โกลเด้นไลฟ์ จัดให้พนักงานเข้าทำการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกคน
กายภาพเบื้องต้น Get in Touch ดูแลวางแผนการกายภาพรายบุคคล
โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์
กิจกรรมบำบัด Get in Touch เสริมทักษะ พัฒนาสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การวัดสัญญาณชีพ วัดและประเมินทุกวัน เช้า-เย็น
ประเมินสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
Get in Touch
0
Calls Per a Month
0
Clients Served
0
Caregivers Employed
0
Lives Saved
0
Active Volunteers

One

fsdfsdfsdf

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services

Caregivers

ปรัศนียา วงศ์ศรีชา

เจ้าหน้าที่ดูแล

มาริตา ยาพระจันทร์

นักกายภาพบำบัด

วรัชยา คำหล่อ

พยาบาลวิชาชีพ

Join Our Community

Getting quality Home Care with Saveo is easier than ever. Let us treat your loved ones like family!